O firmie Idea Nowa Sp. z o.o. | Idea Nowa "Ulepszanie jest obowiązkiem"

O firmie Idea Nowa Sp. z o.o.

Wizja, po co istniejemy

Często słyszy się, że to co ważne w świecie już się wydarzyło a nawet niektórzy autorzy obwieścili już „koniec historii”. Naszym zdaniem „epoka zmian” właśnie się zaczyna i chociaż według prawa entropii Wszechświat zmierza do stanu coraz mniej uporządkowanego energetycznie a wielu ludzi twierdzi, że „świat schodzi na psy” i że dobrze już było – my uważamy, że to od ludzi zależy wszystko co dzieje się wokół – i że to od nas wszystkich zależy czy nieuniknione zmiany będą zmianami na lepsze.

Takie podejście nie oznacza pochwały dla otaczającej nas rzeczywistości. Wręcz przeciwnie: uważamy że nasz świat jest „sławny” skalą niewykorzystanych możliwości i genialnych rozwiązań, które nigdy nie zostały wykorzystane w praktyce. Jest potencjalnie prawdziwym rajem, który wszechobecny bałagan, hipokryzja, pieniactwo i brak zdolności do kompromisu wśród tych ludzi, którzy mają dobre intencje (nie wspominając o cechach tych, których intencje są złe) zamieniają w miejsce coraz mniej szczęśliwe a dla niektórych – wręcz w prawdziwy koszmar.

Nikt nie ma monopolu na racje i prawdę ale też nie ma powodów aby obawiać się marzeń i dysputy o lepszym świecie, o którego przyszłości decyduje racjonalny wybór a o trafności kluczowych decyzji świadczą nie emocje i bieżące interesy ale realna kalkulacja i długoterminowe spojrzenie na korzyści mierzone powiększaniem prawdziwego dobrobytu.

Nasza działalność stanowi próbę komercyjnego wykorzystania różnych rozwiązań, z różnych branż o jednym wspólnym mianowniku: maksymalizacja efektu długoterminowego z określonych zasobów lub uzyskanie określonego efektu przy maksymalnie możliwej oszczędności zasobów.

Wierzymy, że to prawdziwa nowoczesność najlepiej chroni ludzi i ich środowisko – Ziemię – a nie ortodoksyjny „ekobiznes”. Wierzymy również, że prawdziwie nowoczesne rozwiązania spełniają postulat powszechności, co pozwala na prawdziwą ekonomię kosztów dzięki korzyściom skali, co wcale nie musi oznaczać koncentracji i centralizacji – na ogół ślepych zaułków „kolei rzeczy”. Centralizacja i koncentracja prowadzą bowiem do utraty niezależności i odporności systemów na wyzwania. Dają jednak krótkoterminowe złudzenie kontroli i bywają w związku z tym atrakcyjne dla ludzi władzy.

Z kolei największą odpornością na różne zdarzenia szokowe cechują się systemy rozproszone, powszechne, dostępne cenowo i otwarte. Są one odporne również na to co może im zafundować sam człowiek – genialny twórca ale i skuteczny destruktor.

Plany na przyszłość

Rozwój winien następować przez postęp. Nie każdy pomysł przekształca się w faktycznie istniejące rozwiązanie a nawet jeśli tak się dzieje – nie każde rozwiązanie się przyjmuje. Wreszcie nawet jeśli jakieś rozwiązanie się przyjmuje nie musi się upowszechnić a jeśli się upowszechnia to nawet ten fakt nie oznacza jeszcze, że to na pewno jest prawdziwe ulepszenie. Przecież przyjmują się i upowszechniają również rzeczy zwyczajnie złe. Na przykład wtedy gdy bodźce płynące z otoczenia są zniekształcone przez ludzi a wówczas te zniekształcenia otoczenia ekonomicznego mogą i często przyczyniają się do upowszechniania się prawdziwych patologii, co z reguły nie jest widoczne od razu ale dopiero po pewnym czasie, gdy widocznym, negatywnym konsekwencjom nie da się już zaprzeczyć.

Podobnie jak ma to miejsce w wypadku teorii ewolucji tak i rozmaite ludzkie pomysły podlegają selekcji, której narzędziem jest zwyczajny upływ czasu, zebrane doświadczenia i przepływ informacji.

Między innymi z tych właśnie powodów naprawdę trudno jest dokonać ulepszenia. Ale z drugiej strony – tylko w drodze ulepszania zarówno idee jak i rzeczy stają doskonalsze przez co umożliwiają dalszy postęp.

Mamy nadzieję, że przy pomocy osób odwiedzających naszą stronę uda się rozszerzyć starania o ulepszanie na różne obszary życia a wówczas zakres przedmiotowy naszej działalności będzie się poszerzał na nowe dziedziny.

Chcielibyśmy aby pracowici i wytrwali „idealiści byli wynagradzani a nie wykorzystywani i wierzymy, że to jak wygląda świat zależy właśnie od nas”. Prosimy więc naszych gości aby stali się naszymi współpracownikami i aby ideanowa.com zawierała coraz więcej odkrywczych informacji, pomysłów i relacji z faktycznie dokonanych ulepszeń.

Współpraca

Będziemy prezentować na naszej stronie różne komercyjne propozycje biznesowe, spełniające wyżej zasygnalizowane, ambitne postulaty. Chociaż częściowo spełniające te postulaty. Bo żeby cos zrobić trzeba od czegoś zacząć albo dlatego, że każda nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku czy też: „z rzeczy małych z czasem powstają również rzeczy wielkie”.

Dlatego jeśli czujesz, że masz ciekawy pomysł, „z potencjałem”, chciałbyś „sprawdzić” ten pomysł albo już zaawansowane rozwiązanie w poważny ale i odważny sposób – skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że ulepszanie jest obowiązkiem.