Elektrownie Agro-Biogazowe i Agro-Multipaliowe | Idea Nowa "Ulepszanie jest obowiązkiem"

Elektrownie Agro-Biogazowe i Agro-Multipaliowe

Elektrownie Idea Nowa małej i średniej mocy w systemie rozproszonym.

 

thumb1Elektrownie Agro-Biogazowe eliminują konieczność budowy wielkich i niskosprawnych elektrowni scentralizowanych, które dodatkowo muszą być przyłączone do sieci wysokiego napięcia (Krajowy System Energetyczny).

Polska ma skumulowane elektrownie na południu kraju w  (Śląsk i dolny Śląsk – blisko źródło paliw),  do pozostałych obszarów energia doprowadzona jest sieciami o wysokim napięciu (straty przesyłu). Ponadto energia elektryczna nie jest równomiernie wykorzystywana w ciągu doby (doliny i szczyty).

Do kilku elektrowni zlokalizowanych np. na północy kraju węgiel jest dostarczany transportem kolejowym lub rzecznym. Stąd żelazna zasada, że należy budować elektrownie cieplne albo blisko kopalni albo blisko naturalnej chłodnicy i drogi transportowej (rzeka, morze). Ta zasada przestała obowiązywać  w zakresie budowy dużych spalarni odpadów, dużych kotłowni na biomasę czy przy współspalaniu biomasy w kotłach energetycznych i utylizacji osadów pościekowych.

Kilkadziesiąt polskich elektrociepłowni jest zlokalizowanych w dużych miastach w których jest współspalana biomasa. Jest to marnotrawstwo biomasy – biomasa jako paliwo o niskiej wartości opałowej  powinna być wykorzystywana w najbliższej okolicy pozyskania. Podobnie jest z odpadami komunalnymi, osadami ściekowymi, bioodpadami z rolnictwa i przemysłu rolno – przetwórczego. Należy koniecznie wyeliminować „turystykę” odpadowo – biomasową.

Małe wysokosprawne wielopaliwowe elektrownie mogą wypełnić lukę w systemie produkcji energii w układach rozproszonych.

W każdej tradycyjnej elektrowni interwencyjnej w oparciu o turbinę spalinowa lub spalinowy silnik tłokowy pojawiają się określone problemy na etapie rozruchu i wyłączenia.  Również ilość cykli włącz – wyłącz ma wpływ na trwałość elektrowni. Szczególnie elektrownie w oparciu o silniki Diesla maja znaczne ograniczenia co do ilości cykli i dodatkowo wymagają czasu na osiągniecie nominalnych parametrów pracy co powoduje zwiększone zużycie paliwa i szybsze zużycie silnika.

W naszej technologii te ograniczenia zostały wyeliminowane. Elektrownia Agro-Biogazowa może być elektrownią interwencyjna, elektrownia na biomasę, osady ściekowe, odpady komunalne może również  pracować w układzie szczytowym lub interwencyjnym lub ciągłym z dyspozycyjnością  ponad 8000 godzin/rok.

W naszych elektrowniach bezkominowych i bezodpadowych  opracowany został specjalny układ przepływu energii i masy co zapewnia uzyskanie wysokich sprawności niemożliwych do osiągnięcia w tradycyjnych nawet najbardziej zaawansowanych technologiach włącznie z ogniwami paliwowymi, turbinami gazowymi z wtryskiem wody, czy technologią gazyfikacji węgla (IGCC)

Odpowiednie rozmieszczenie elektrowni na terenie kraju umożliwi wykorzystanie tanich i dostępnych nośników energii takich jak biomasa, osady, gnojowica, odpady komunalne i inne odpady zawierające biomasę lub węglowodory. Elektrownie powinny współpracować z siłowniami wiatrowymi co również przewiduje nasz projekt.

Koszt pozyskania biomasy, odpadów, osadów, gnojowicy i innych ma zasadniczy wpływ na efekt ekonomiczny. Nasze elektrownie biogazowe, biomasowe i odpadowe zużywają na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej minimum 4 krotnie mniej biomasy w porównaniu z tradycyjnymi technologiami i osiągają sprawność powyżej 50% a przy dodatkowym układzie energetycznym nawet ponad 100%. Jest to pierwsza taka technologia na świecie!

Technologia została opracowana w oparciu o dostępne materiały, maszyny i urządzenia. Cała elektrownia jest w 100% produkcji polskiej.

By uzyskać dalsze informacje prosimy o kontakt z nami.

Kontakt