Doradztwo i ulepszanie | Idea Nowa "Ulepszanie jest obowiązkiem"

Doradztwo i ulepszanie

thumb3Pisząc doradztwo mamy na myśli rzeczywiste doradztwo czyli intelektualny wkład oparty na doświadczeniu ale również pomysłach, którym (jeśli jest on rzeczywiście przydatny) doradca może się, zazwyczaj odpłatnie, podzielić z przedsiębiorcą. Odróżniamy doradztwo od outsourcingu czy też od sposobu transferowania środków.

Z innej strony patrząc – ciągle mówi się o konieczności (nieomalże dziejowej) współpracy nauki z przemysłem (i rolnictwem) – i jakoś niewiele z tego wynika, co zdaje się potwierdzać opinię, że „o mądrą radę – trudno”.

A jednak funkcjonuje i inna mądrość: „kto jest w lesie widzi drzewa – a kto patrzy z oddalenia dopiero ten widzi las.

Mądry i naprawdę zaangażowany doradca potrafi dostrzec to czego nie widzą jego zleceniodawcy (efekt świeżości), zmniejszyć ich stres przejmując na siebie część zmartwień i ułatwić tym samym zwyczajne myślenie (efekt empatii), zmobilizować zleceniodawcę i jego pracowników zarażając ich własną pozytywną energią i wkładając zadania w ramy czasowe (efekt mobilizacji i dyscypliny) a wreszcie dodać pewności przy wdrażaniu wypracowanych rozwiązań (efekt coachingu).

Dlatego mądry i dyskretny doradca jest potrzebny – któż chciałby zmagać z kwadraturą koła w samotności – zwłaszcza wtedy gdy podzielenie się problemem wewnątrz firmy nie jest obojętne dla relacji w firmie.

Inne nasze usługi doradcze:

thumb6

thumb7

thumb5

Jak wygląda doradztwo?

Celem doradztwa winien być przyrost wartości, na ogół dzięki wzrostowi sprzedaży. Z kolei wzrost sprzedaży jest na ogół możliwy dzięki zaadresowaniu oferty do jak najszerszego grona potencjalnych Klientów poprzez jej zróżnicowanie cenowe.

Dlatego najpierw tworzymy bazę kosztów wytwarzania: koszty budżetowe względnie niezależne od wartości sprzedaży (podział funkcjonalny na oddziały produkcyjne, sprzedaży i administracyjne) oraz koszty bezpośrednio zależne od wielkości produkcji/sprzedaży. Wszystkie tabele są umieszczone na osi czasu w układzie miesięcznym i umożliwiają rzeczywistą symulację wyniku finansowego, składników majątku obrotowego i zobowiązań bieżących a także innych składników majątku i zobowiązań firmy.

Baza kosztów wytwarzania ma również udzielić wolnej od ryzyka błędu odpowiedzi ile kosztuje wytworzenie konkretnych produktów lub usług, jaka naprawdę jest bezpośrednia marża na sprzedaży i na co, w związku z tym, stać Przedsiębiorcę w zakresie polityki sprzedaży, wynagradzania sił sprzedaży, schematów lojalnościowych oraz różnicowania oferty dla różnych grup odbiorców.

Celem symulacji jest ocena funkcjonującego biznesu oraz nowych pomysłów na jego ulepszenie pod kątem zapotrzebowania na kapitał obrotowy (oraz inwestycje i ich finansowanie) oraz sprawdzanie różnych scenariuszy modyfikacji oferty dla Klientów.

Wybrany wariant symulacji stanowi znakomite uzupełnienie każdej aplikacji o finansowanie zarówno kierowane do systemu bankowego jak i na szeroko rozumiany rynek prywatny i publiczny.

Jednak głównym celem jest sprawdzenie i ocena pod kątem ryzyka nowej strategii sprzedażowej Zleceniodawcy, jej przyjęcie oraz wdrożenie, które również znajduje się w naszej ofercie wraz z przygotowaniem aplikacji e-biznesowych zarówno w formie strukturyzowanej strony WWW jak i portalu internetowego, których obsługę również oferujemy.

Będziemy zajmować się wdrożeniem i pracować razem z pracownikami Zleceniodawcy aby dopilnować procesu do końca, tak aby rzeczywiście zrealizowanym celem doradztwa było faktyczne ulepszenie biznesu Zleceniodawcy.

Bezpieczeństwo i dyskrecja

Na pierwszym miejscu musi być dyskrecja doradcy. Często niektóre sprawy może znać tylko szef i nie powinni o nich wiedzieć współpracownicy. Wszyscy mamy tez czasem skłonność do nie przyznawania się do problemów nawet przed sobą samym. Zamiatanie pod dywan nie jest dobrą strategia podobnie jak: „jakoś to będzie”. Wówczas to sytuacja rządzi nami a nie my kierujemy sytuacją.

Przyznanie istnienia trudnych kwestii wymaga odwagi i pewności, że doradca „przejmie się sprawą” i nikomu nie wyjawi naszych sekretów.

Dlatego poza przypadkami Klientów, którzy sami nalegają na posługiwanie się ich referencjami, nigdy nie ujawniamy naszych Klientów.

W każdej sytuacji zarówno „najlepszej” jak i „najgorszej” możemy podjąć decyzje, które ją poprawią albo jeszcze pogorszą. Naszym celem jest wypracowywanie decyzji, które oznaczają poprawę.

Przeczytajcie ponownie główne przesłanie naszej strony: ulepszanie jest obowiązkiem oraz wizja firmy. Wtedy zadecydujcie czy się z nami skontaktować.

 

 

 

By uzyskać dalsze informacje prosimy o kontakt z nami.

Kontakt