2013 Marzec | Idea Nowa "Ulepszanie jest obowiązkiem"