Idea Nowa "Ulepszanie jest obowiązkiem" - Hydroelewatory, Strumieniowe wymienniki ciepła, Eco-Tabs...

„Ulepszanie jest obowiązkiem!”

thumb1


thumb2

thumb3
thumb4

thumb5

thumb6

thumb7

Jak powiększać dobrobyt?

Podobno cały Wszechświat jest zbudowany z maleńkich pakiecików energii, które w jednak niezrozumiały dla nauki sposób tworzą całą menażerię rozmaitych cząstek, składających się następnie na rzeczy, które widzimy i których możemy dotknąć oraz na te, których ani dotknąć, ani zobaczyć nie sposób a jedynie można wnioskować pośrednio o ich istnieniu. Wszystko zatem zrobione jest z energii. I z pozoru istotny a może nawet dominujący fragment naszej strony WWW jest poświęcony energetyce a więc gospodarce energią właśnie – materii dotyczącej każdego z nas, w wymiarze indywidualnym, lokalnym, krajowym i jak prawie nic innego na świecie – globalnym – sprawie istotnej i powszechnej a więc ważnej.

A jednak w realnym świecie najważniejsza jest jeszcze inna energia (być może też zrobiona z jakichś pakiecików – o tym nauka nie wie prawie nic) – to energia, która drzemie w każdym człowieku, często jest uśpiona i całkowicie bezużyteczna a w innych okolicznościach uaktywnia się i daje ludziom siłę, której istnienia nawet nie podejrzewali. Siłę ulepszania siebie, siłę zespołowego ulepszania najbliższego otoczenia a nawet całego świata. To ta energia, której brak powoduje że „nie chce nam się żyć” i jednocześnie ta sama, która gdy powraca, sprawia, że „moglibyśmy góry przenosić”.

To właśnie tej „indywidualnej energii” każdego z nas poświęcona jest ta strona. Uświadamiając sobie ogrom takiego zadania na tle własnej ograniczoności naszym celem jest zgromadzenie tutaj i udostępnienie w przystępnej formie i cenie podstawowej wiedzy, której zrozumienie i zastosowanie pomoże każdemu, kto naprawdę tego chce, dokonać zmiany na lepsze i tym samym chronić swój własny zasób energii.

Czytaj dalej

Wizja

Wierzymy, że to prawdziwa nowoczesność najlepiej chroni ludzi i ich środowisko – Ziemię – a nie ortodoksyjny „ekobiznes”. Wierzymy również, że prawdziwie nowoczesne rozwiązania spełniają postulat powszechności, co pozwala na prawdziwą ekonomię kosztów dzięki korzyściom skali, co wcale nie musi oznaczać koncentracji i centralizacji – na ogół ślepych zaułków „kolei rzeczy”. Centralizacja i koncentracja prowadzą bowiem do utraty niezależności i odporności systemów na wyzwania. Dają jednak krótkoterminowe złudzenie kontroli i bywają w związku z tym atrakcyjne dla ludzi władzy.

Czytaj dalej

wizja_image_idea_nowa

Społeczności lokalne

Zdajemy sobie sprawę ile wysiłku, ile pomysłowości i ile wytrwałości angażują mieszkańcy gminy, pracownicy samorządowi i władze gminy, żeby w tych trudnych czasach utrzymać swoją społeczność „na powierzchni”, „na czasie” i „na kursie na modernizację”. Jak trudno dotrzymać kroku światu, który ciągle ucieka i jak trudno zachować „dodatni bilans handlowy” gdy tyle produktów „kusi” do zakupu a posiadanie wielu z nich stanowi słuszny lub nie – ale jednak swoisty społeczny przymus.

Każde trwałe miejsce pracy czyli miejsce pracy z perspektywą długoterminowego istnienia – oznacza zadowolonego członka społeczności, który będzie miał realną szansę na szczęśliwe ułożenie sobie życia – czy to nie jest cel wart wysiłku?

Powiększenie dobrobytu to naprawdę trudne zadanie. To byłby jakiś tani marketing – opowiadanie, że to proste i nie wymaga wysiłku. Ale jeżeli odpowiednio duża liczba członków społeczności tego chce – każda społeczność może tego dokonać.

Czytaj dalej

Energetyka

Modernizacja i doposażenie (retrofit) elektroenergetyki i energetyki przemysłowej, ciepłownictwa i sieci przesyłowych oraz termomodernizacja budynków i wymiana zbiorczych/indywidualnych wymienników ciepła powinna być kołem zamachowym rozwoju gospodarki w okresie kryzysu i sposobem na realizację unijnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.

Jednocześnie, na szeroką skalę należy wprowadzić działania w zakresie efektywnego wykorzystania energii przez końcowego użytkownika oraz w zakresie gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej.

Nasz kraj dysponuje potencjałem organizacyjnym i kadrowym oraz technicznym i technologicznym, który powinien być sprawnie wykorzystany do przeprowadzenia modernizacji energetycznej procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz do termomodernizacji, co umożliwi w niedługim okresie czasu osiągnięcie redukcji energochłonności nawet o 30% – 50% .

Czytaj dalej

Agroenergetyka

Pytanie: co można wytwarzać na wsi – pozostaje. Odpowiedź pozostaje znana: żywność i energię. Nieznana w dalszym ciągu pozostaje odpowiedź na pytanie jak ta produkcja ma być zorganizowana i jakich konkretnie mediów energetycznych ma dotyczyć.

Oczywiście wieś może generować dochody z turystyki i rekreacji – jeśli posiada odpowiednie warunki, może też stanowić sypialnię (wówczas nic nie wytwarza ale mieszkańcy przywożą ze sobą pieniądze), może też stanowić swoiste getto rolnictwa socjalnego, zasiłkowego lub opartego na świadczeniach z zakresu pomocy społecznej. Może też być swoistą mieszanką tych typów gospodarki.

Niezależnie od stanu naszej wiedzy wszyscy czujemy, że zarówno produkcja żywności jak i nowa agroenergetyka muszą być nowoczesne, inne od dotychczasowych modeli i że to ma być przeważające zajęcie mieszkańców. Czujemy też, że to wręcz „sprawa dziejowa”.

Czytaj dalej

Jeśli uznałeś powyższe za interesujące i masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami!

Ta strona korzysta z plików cookie by zapewnić Ci lepsze doświadczenie podczas przeglądania jej zasobów. Więcej o plikach cookie.